Chủ Nhật, 13/11/2016

112325343645

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
71.066.641.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 71.066.641.000đ
Giải nhất OOOOO 128 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5554 300.000đ
Giải ba OOO 87443 30.000đ