Thứ Tư, 13/09/2017

030819353840

GIÁ TRỊ JACKPOT
52.375.807.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 52.375.807.500đ
Giải nhất OOOOO 57 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2568 300.000đ
Giải ba OOO 42364 30.000đ