Chủ Nhật, 13/08/2017

010306071618

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
24.355.032.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 24.355.032.000đ
Giải nhất OOOOO 52 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2375 300.000đ
Giải ba OOO 38090 30.000đ