Thứ Tư, 13/06/2018

020417243140

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.102.742.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 27.102.742.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1182 300.000đ
Giải ba OOO 19736 30.000đ