Chủ Nhật, 13/05/2018

061116182741

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
24.928.178.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 24.928.178.500đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1355 300.000đ
Giải ba OOO 23285 30.000đ