Thứ Tư, 13/01/2021

192021283341

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
19.778.012.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 19.778.012.000đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 929 300.000đ
Giải ba OOO 16505 30.000đ