Thứ Sáu, 13/01/2017

122429323739

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
17.491.608.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 17.491.608.500đ
Giải nhất OOOOO 100 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4117 300.000đ
Giải ba OOO 62391 30.000đ