Thứ Tư, 12/10/2016

020815161925

GIÁ TRỊ JACKPOT
84.060.767.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 84.060.767.000đ
Giải nhất OOOOO 49 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2076 300.000đ
Giải ba OOO 30595 30.000đ