Thứ Sáu, 12/08/2016

283134373841

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.841.509.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.841.509.500đ
Giải nhất OOOOO 6 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 350 300.000đ
Giải ba OOO 6440 30.000đ