Thứ Sáu, 12/07/2019

161824264044

GIÁ TRỊ JACKPOT
12.982.557.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 12.982.557.500đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 670 300.000đ
Giải ba OOO 10245 30.000đ