Thứ Tư, 12/07/2017

050914152642

GIÁ TRỊ JACKPOT
75.739.875.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 75.739.875.000đ
Giải nhất OOOOO 111 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4789 300.000đ
Giải ba OOO 79849 30.000đ