Thứ Tư, 12/05/2021

091522273442

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
70.068.418.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 70.068.418.000đ
Giải nhất OOOOO 65 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2160 300.000đ
Giải ba OOO 34812 30.000đ