Thứ Sáu, 12/04/2019

031215161744

GIÁ TRỊ JACKPOT
40.141.316.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 40.141.316.500đ
Giải nhất OOOOO 26 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1425 300.000đ
Giải ba OOO 23289 30.000đ