Thứ Tư, 12/04/2017

020308131941

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.061.131.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.061.131.500đ
Giải nhất OOOOO 49 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1927 300.000đ
Giải ba OOO 34385 30.000đ