Thứ Sáu, 12/01/2018

040817232734

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.458.724.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.458.724.000đ
Giải nhất OOOOO 67 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2349 300.000đ
Giải ba OOO 34695 30.000đ