Thứ Sáu, 11/12/2020

232425353739

GIÁ TRỊ JACKPOT
49.475.568.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 49.475.568.500đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1116 300.000đ
Giải ba OOO 21033 30.000đ