Thứ Tư, 11/11/2020

041012172035

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.122.882.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.122.882.500đ
Giải nhất OOOOO 9 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 951 300.000đ
Giải ba OOO 15281 30.000đ