Thứ Sáu, 11/11/2016

101722233036

GIÁ TRỊ JACKPOT
54.743.403.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 54.743.403.000đ
Giải nhất OOOOO 90 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4637 300.000đ
Giải ba OOO 79638 30.000đ