Thứ Sáu, 11/10/2019

061214272836

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
22.740.613.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 22.740.613.000đ
Giải nhất OOOOO 14 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 897 300.000đ
Giải ba OOO 15192 30.000đ
In vé dò 1/1
In vé dò 4/1