Thứ Tư, 11/10/2017

041114151926

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.674.931.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 30.674.931.000đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2170 300.000đ
Giải ba OOO 35660 30.000đ