Thứ Sáu, 11/09/2020

041113161733

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.560.368.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.560.368.000đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 878 300.000đ
Giải ba OOO 15083 30.000đ