Thứ Tư, 11/09/2019

212529323435

GIÁ TRỊ JACKPOT
78.841.975.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 78.841.975.000đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1311 300.000đ
Giải ba OOO 24917 30.000đ