Thứ Sáu, 11/08/2017

011219353641

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.279.857.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.279.857.000đ
Giải nhất OOOOO 39 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1803 300.000đ
Giải ba OOO 30649 30.000đ