Thứ Sáu, 11/05/2018

101126293338

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.525.075.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.525.075.500đ
Giải nhất OOOOO 39 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1571 300.000đ
Giải ba OOO 24698 30.000đ