Thứ Tư, 11/03/2020

121629353744

GIÁ TRỊ JACKPOT
50.186.438.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 50.186.438.500đ
Giải nhất OOOOO 23 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1418 300.000đ
Giải ba OOO 22113 30.000đ