Thứ Tư, 11/01/2017

020821293745

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
28.747.032.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 28.747.032.500đ
Giải nhất OOOOO 107 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4412 300.000đ
Giải ba OOO 76356 30.000đ