Chủ Nhật, 10/12/2017

273639434445

GIÁ TRỊ JACKPOT
46.141.752.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 46.141.752.000đ
Giải nhất OOOOO 60 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1921 300.000đ
Giải ba OOO 31530 30.000đ