Thứ Sáu, 10/11/2017

010419212435

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.076.253.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.076.253.000đ
Giải nhất OOOOO 30 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1225 300.000đ
Giải ba OOO 20160 30.000đ