Thứ Tư, 10/10/2018

181922284142

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
66.629.405.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 66.629.405.000đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1552 300.000đ
Giải ba OOO 26183 30.000đ