Thứ Sáu, 10/07/2020

182022333539

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.662.886.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.662.886.500đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 884 300.000đ
Giải ba OOO 14644 30.000đ