Thứ Tư, 10/06/2020

021123252635

GIÁ TRỊ JACKPOT
68.049.543.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 68.049.543.000đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1674 300.000đ
Giải ba OOO 28765 30.000đ