Thứ Tư, 10/03/2021

051415192533

GIÁ TRỊ JACKPOT
37.799.084.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 37.799.084.500đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1488 300.000đ
Giải ba OOO 25107 30.000đ