Thứ Sáu, 10/03/2017

040921273844

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.691.602.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.691.602.500đ
Giải nhất OOOOO 43 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2323 300.000đ
Giải ba OOO 40260 30.000đ