Thứ Sáu, 10/02/2017

020610132028

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
31.054.352.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 31.054.352.000đ
Giải nhất OOOOO 122 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4354 300.000đ
Giải ba OOO 65488 30.000đ