Thứ Tư, 10/01/2018

061821223745

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.791.424.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.791.424.500đ
Giải nhất OOOOO 35 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1956 300.000đ
Giải ba OOO 31897 30.000đ