Thứ Tư, 09/12/2020

162427313643

GIÁ TRỊ JACKPOT
45.377.214.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 45.377.214.000đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1134 300.000đ
Giải ba OOO 19419 30.000đ