Thứ Sáu, 09/12/2016

111215172126

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.528.083.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.528.083.000đ
Giải nhất OOOOO 102 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5292 300.000đ
Giải ba OOO 83781 30.000đ