Thứ Sáu, 09/11/2018

061828323435

GIÁ TRỊ JACKPOT
39.864.238.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 39.864.238.000đ
Giải nhất OOOOO 34 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1351 300.000đ
Giải ba OOO 20913 30.000đ