Thứ Tư, 09/11/2016

021014242530

GIÁ TRỊ JACKPOT
38.977.855.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 38.977.855.000đ
Giải nhất OOOOO 111 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5563 300.000đ
Giải ba OOO 93158 30.000đ