Thứ Sáu, 09/10/2020

151923303339

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.233.191.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.233.191.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 702 300.000đ
Giải ba OOO 13083 30.000đ