Thứ Tư, 09/10/2019

031221242832

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.389.955.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.389.955.500đ
Giải nhất OOOOO 31 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 951 300.000đ
Giải ba OOO 15003 30.000đ