Thứ Sáu, 09/09/2016

071316183132

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.597.883.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 36.597.883.000đ
Giải nhất OOOOO 24 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 813 300.000đ
Giải ba OOO 14666 30.000đ