Thứ Tư, 09/08/2017

111922242531

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.094.934.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.094.934.500đ
Giải nhất OOOOO 41 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1884 300.000đ
Giải ba OOO 32404 30.000đ