Thứ Tư, 09/06/2021

020718202436

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
29.292.855.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 29.292.855.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1216 300.000đ
Giải ba OOO 18521 30.000đ