Chủ Nhật, 09/06/2019

020622253536

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
34.381.055.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 34.381.055.000đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 906 300.000đ
Giải ba OOO 15308 30.000đ