Chủ Nhật, 09/04/2017

050821252637

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
23.260.825.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 23.260.825.500đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2404 300.000đ
Giải ba OOO 42322 30.000đ