Thứ Sáu, 09/02/2018

021014192337

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
32.015.128.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 4 8.003.782.125đ
Giải nhất OOOOO 52 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2359 300.000đ
Giải ba OOO 35705 30.000đ