Chủ Nhật, 08/12/2019

122030313444

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.329.123.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 30.329.123.500đ
Giải nhất OOOOO 11 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 932 300.000đ
Giải ba OOO 15745 30.000đ