Thứ Sáu, 08/12/2017

021115324044

GIÁ TRỊ JACKPOT
40.544.388.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 40.544.388.500đ
Giải nhất OOOOO 31 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1961 300.000đ
Giải ba OOO 29879 30.000đ