Thứ Tư, 08/08/2018

193437394144

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.901.465.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 29.901.465.000đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1028 300.000đ
Giải ba OOO 18789 30.000đ